Trafikspeglar

Trafikspeglar ökar säkerheten där sikten är skymd. I tät bebyggelse, vid utfarter och i vägkorsningar förbättras sikten och därmed säkerheten för alla trafikanter. Utomhusmiljön ställer speciella krav och därför är speglarna tillverkade av plastmaterial som garanterar lång livslängd också under särskilt besvärliga klimatförhållanden.

Speglarna finns i två olika material, slagfast akryl samt okrossbar PET. Ramen är försedd med reflekterande Klass 2-material för att markera att spegeln är ett trafikhjälpmedel. 

Vissa av speglarna kan även levereras med eluppvärmning som förhindrar fukt och isbeläggning.