Torkmattor

Torkmattan är det sista steget i en tredelad entrélösning. Den suger åt sig vätan och tar hand om den fina smutsen. Våra mattor är högabsorberande och klarar stora mängder smuts och väta innan funktionen avtar. 

I den optimala entrélösningen görs i tre steg; SkrapmattanKombinationsmattan och sist Torkmattan.

Flera av våra torkmattor fungerar som korridormattor där de fungerar utmärkt som ljuddämpare samt att de skyddar mot slitage.

Se även Profilmattor - där finns bland annat färdiga Välkommenmattor!