Speglar

 En lager-/industrispegel på rätt plats förebygger olyckor och ger ökad säkerhet när sikten är skymd, till exempel vid truckgångar och trånga utfarter.

Utseendet på spegelfästen:   (Speglarna visas nedanför)

Rör/Fasad-fäste Rörfäste för spegel U-arm spegelfäste Dubbel T-arm
 Fäste typ I-94   Rörfäste U-arm  Dubbel T-arm