Brunnslock

Brunnslock

Lätta, starka brunnslock för alla brunnstyper

Byter du till ett lätt brunnslock från Brunnspecialisten slipper du straffavgifter från kommunen, slamtömmarna kommer med glädje att tömma din brunn även i framtiden.

Samtliga glasfiberarmerade lätta brunnslock från Brunnspecialisten är belastningsprovade av SMP, Svensk Maskinprovning enligt svensk och europeisk standard för brunnslock placerade i gronområden EN 124-A15. Detta betyder att belastningstestade med 1500 kilo. (Ej körbara med fordon)  

Locken är godkända att användas i alla grönområden utanför körbar vägbana. Låsningarna till brunnslocken är testade och godkända enligt Boverkets regler av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Storlekar från 200 - 1750 mm                           


Klicka här för att se prislista och fraktkostnader


Locken väger mellan 3 och 12 kilo.

Brunnslocken är gråa vilket matchar brunnsringens färg alt grön för att smälta in i omgivningen - för tilllfället finns endast grå lock, gröna beräknas att komma i produktion igen 2016.

Brunnslocken följer Boverkets råd och rekommendationer gällande
barnsäkra brunnar.

Fastsättningsanordning för montering i brunnen, låsanordning samt monteringsbeskrivning medföljer. Brunnslocket är ej körbart.


     
Låsningarna uppfyller kraven på låsningar 
till brunnslock enligt Boverkets regler 
(BBR kap 8).

Brunnslocken är godkända i belastningstester utförda av SMP, Svensk Maskinprovning. 

[Läs mer
[Monteringsanvisningar]