Påkörningsskydd

Med vårt kompletta program av tillbehör blir lagring av gods även i mycket skilda dimensioner lätt och enkelt. 

Söker du tillbehör till något annat fabrikat eller modell på pallställ - kontakta oss gärna!