GDPR

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla som lag i Sverige. Lagen, som säger att organisationer måste behandla information om dig på ett schysst och öppet sätt, påverkar samtliga organisationer i EU.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du handlar varor av oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet.
Vi behandlar inga andra uppgifter än de vi behöver för fullgörande av avtal, det vill säga de uppgifter
vi har rättslig grund för att behandla.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Bula AB. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs av oss för att uppfylla lagkrav. Dina personuppgifter kommer inte heller att användas för profilering eller automatiserade beslut.

Vi behandlar dina personuppgifter under hela den period som avtalet gäller för, det vill säga under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. När köpet är klart lagrar vi dina uppgifter endast den tid som myndighterna kräver t.ex. lagring av bokföring.

Information på Google Analytics kopplat till Cookies, händelser och användare sparas i 14 månader.

Hur kan jag ta del av mina personuppgifter?

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära ut en sammanställning av de personuppgifter Bula AB lagrat om dig. Om uppgifterna är felaktiga eller om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära rättelse eller radering av dina uppgifter.

Kontakta oss på info@bula.se för begäran av registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter.

Dessa personuppgifter behandlar vi

Offertförfrågan
 • Namn
 • Telefon
 • Adress
 • E-postadress
Fakturering
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefon
 • Kundnummer
 • E-postadress


Web order

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefon
 • Kundnummer
 • E-postadress


Mailväxling

 • Namn
 • Adress
 • Telefon
 • E-postadress
Kontant / Kortbetalning
 • Inga uppgifter sparas