DJUPSTAPLING

02

När stora volymer av pallgods ska hanteras är djupstapling den mest rationella lagringsmetoden.

Pallarna lagras på djupet i önskad kvantitet och hanteras från långsidan. Djupstaplingsställaget beräknas efter pallgodsets vikt och storlek, allt för att uppnå maximal lagring. 

Vid djupstapling har valet av truck stor betydelse för den optimala logistiken.djupstapling

Topp- och ryggstag ger ställaget hög stabilitet.

djupstapling-profiler

De optimala stolpprofilerna ger hög stabilitet och säkerhet.

djupstapling konsol

Konsolen är justerbar 100 mm i höjdled. Konsol med bärskena och instyrning som underlättar fixering av pallen.

djupstapling-styrskenor

Truckgångarna kan förses med styrskenor för att underlätta arbetet och manövrering av truckar. Påkörningsskydd för stolpe finns i flera varianter.

djupstapling2

Kontakta vår säljare direkt för mer information

Rafael Granlund
090-18 18 95 eller 070-378 18 95

eller mail info@bula.se