Mattor

Mattor för våta utrymmen minskar halkrisken och försvårar bakterietillväxten.