MOBILT PALLSTÄLL

Våra mobila system ger dig maximalt lagerutrymme på minsta möjliga lageryta.  

När det gäller att utnyttja lokalrymden till max heter lösningen Mobila Lagersystem!

Mobila ställage sparar ansenliga mängder yta och höjer utnyttjandegraden upp till 90% av lagringsytan då antalet truckgångar kan minimeras. Mobila enheter används ofta när lagerytan är kostnadskrävande, typ frys- och kallager.

 

Fördelar med Mobila ställage:

• 40% ökning av befintlig yta utan att bygga till

• Upp till 85% nyttjandegrad av ytan

• 60% mindre byggyta vid nybyggnation

Vi erbjuder elektriskt drivna enheter med längd upp till 50 m och laster om 500 ton som manövreras med fjärrkontroll på trucken eller med enkel knapptryckning.
Öppningstiden är ca 35 sek. Du kan också välja manuella enheter med vevdrift, längd ca 10 m och last ca 10 ton.

 Vagnarna i de mobila systemen drivs individuellt och har via kapacitiva givare ett förutbestämt avstånd för att inte vagn och gods skall stöta mot varandra. Rätt antal motorer i varje vagn säkerställer en jämn och balanserad förflytt­ning även vid långa sektioner.

All elektronik levereras från kända leverantörer.

 


Val av rälstyp beror på vagnens belastning och om det är installation i befintlig lokal eller nybyggnation.

Systemet har en hög inbyggd säkerhet.

Alla gångar skyddas av ljusbarriärer.

Fotoceller är placerade under vagnarna, i vagnarnas framkant och där det behövs också i vagnarnas bakkant.

Samtliga anläggningar är CE godkända och uppfyller krav enligt maskindirektiv.Ljudsignal hörs också i samband med körning av vagn.