Teknisk information

Kvalitet och säkerhet


För oss är kvalitet och säkerhet självklara argument i kontakt med våra kunder. Du kan känna dig trygg när du väljer en produkt från oss, vi håller vad vi lovar och är mycket noga med att följa de krav och normer som ställs, därför är vårt pallställ certifierat av DNV-PRODUKTCERTIFIERING och uppfyller standarden enligt SS-EN 15512. 

Underhåll


Pallställ skall fortlöpande kontrolleras dock minst var 12:e månad med avseende på om stolpar, bärbalkar, infästningsanordningar, stag m.m. är deformerade eller på annat sätt skadade så att pallställets hållbarhet påverkas.


Beställaren eller brukaren svarar för att kontrollen utförs och dokumenteras. Märkskylt och info om max-last/sektion samt max-last/bärbalk skall finnas på väl synlig plats på ställaget.
Vid omdisponering, ombyggnad eller flyttning av pallstället skall leverantör kontaktas.

Besiktningar utförs av Lagerakuten AB 
070-5921166 Clas West